Nařízení města Nové Město na Moravě č. 1/2015 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

19. 7. 2015 Ne 21.01 od Jaromír Kalous | Úřední

Celý text zde

Zápis z mimořádného zasedání - červen 2015

19. 7. 2015 Ne 11.11 od Jaromír Kalous | Úřední

Celý text zde

Závěrečný účet Obce Spělkov za rok 2014

19. 7. 2015 Ne 11.06 od Jaromír Kalous | Úřední

Celý text zde

Výměna občanských průkazů

19. 7. 2015 Ne 10.55 od Jaromír Kalous | Úřední

Informace k platnosti a výměně

Výběrové řízení na prodej vodní nádrže

19. 7. 2015 Ne 10.14 od Jaromír Kalous | Ostatní

Celý text zde

Zápis červen 2015

6. 6. 2015 So 14.26 od Petr Čermák | Úřední

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Spělkov – 5. června 2015 

Pozvánka

30. 5. 2015 So 20.32 od Jaromír Kalous | Úřední

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA SE BUDE KONAT 5. ČERVNA 2015 OD 18 HODIN

Program:
Zahájení 

 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

 1. Schválení účetní závěrky za rok 2014

 1. Schválení závěrečného účtu za rok 2014

 1. Rekonstrukce hasičské zbrojnice

 1. Informace o opravě vodojemu

 1. Umístění kontejneru na bioodpad

 1. Ostatní

Zápis duben 2015

28. 4. 2015 Út 13.04 od Jaromír Kalous | Úřední

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Spělkov – 27. dubna 2015 

Schůze obecního zastupitelstva

19. 4. 2015 Ne 21.21 od Jaromír Kalous | Úřední

zápis z jednání zastupitelů 10.2.2015

10. 2. 2015 Út 20.39 od Jaromír Kalous | Úřední

Zápis ze zasedání zastupitelstva, konaného dne 10. února 2015 od 17 hod. v zasedací místnosti OŪ Spělkov 

Přítomni: Ing. Alena Šídlová, Ing. Jaromír Kalous, Miroslava Tobiášová, Jaromír Tobiáš a Miloš Dvořák Hosté: Ing. Pokorný ? šéfredaktor Novinek 

V 17hod. starostka zahájila jednání. Jako zapisovatel byl schválen Jaromír Tobiáš (5,0,0). Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Alena Šídlová a Miroslava Tobiášová (5,0,0). 

Zastupitelstvo obce projednalo a

 1. bere na vědomí
 • došlou poštu (listovní i z datových schránek)
 • informaci o proběhlé inventuře, zprávu kontrolního a finančního výboru
 • byla podána žádost o poskytnutí dotace v rámci POV na rok 2015

 1. schvaluje
 • odebírání měsíčníku ?Novinky? do každé domácnosti od dubna 2015, hradit bude obec (5,0.0)

 1. ukládá

zajistit stavební firmu na opravu hasičské zbrojnice (Šídlová, Tobiáš) 

Starostka ukončila v 18,30 hod. schůzi

Zapsal Jaromír Kalous

Starší texty naleznete v archivu.