Zápis duben 2015

28. 4. 2015 Út 13.04 od Jaromír Kalous | Úřední

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Spělkov – 27. dubna 2015 

Schůze OZ

19. 4. 2015 Ne 21.21 od Jaromír Kalous | Úřední

obrazek

zápis z jednání zastupitelů 10.2.2015

10. 2. 2015 Út 20.39 od Jaromír Kalous | Úřední

Zápis ze zasedání zastupitelstva, konaného dne 10. února 2015 od 17 hod. v zasedací místnosti OŪ Spělkov 

Přítomni: Ing. Alena Šídlová, Ing. Jaromír Kalous, Miroslava Tobiášová, Jaromír Tobiáš a Miloš Dvořák Hosté: Ing. Pokorný ? šéfredaktor Novinek 

V 17hod. starostka zahájila jednání. Jako zapisovatel byl schválen Jaromír Tobiáš (5,0,0). Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Alena Šídlová a Miroslava Tobiášová (5,0,0). 

Zastupitelstvo obce projednalo a

 1. bere na vědomí
 • došlou poštu (listovní i z datových schránek)
 • informaci o proběhlé inventuře, zprávu kontrolního a finančního výboru
 • byla podána žádost o poskytnutí dotace v rámci POV na rok 2015

 1. schvaluje
 • odebírání měsíčníku ?Novinky? do každé domácnosti od dubna 2015, hradit bude obec (5,0.0)

 1. ukládá

zajistit stavební firmu na opravu hasičské zbrojnice (Šídlová, Tobiáš) 

Starostka ukončila v 18,30 hod. schůzi

Zapsal Jaromír Kalous

Zápis z jednání zastupitelů 30.12.2014

31. 12. 2014 St 10.17 od Jaromír Kalous | Úřední

Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva, konaného dne 30. prosince 2014 od 17 hod. v zasedací místnosti OŪ Spělkov 

Přítomni: Ing. Alena Šídlová, Ing. Jaromír Kalous, Miroslava Tobiášová, Jaromír Tobiáš a Miloš Dvořák 

V 17hod. starostka zahájila jednání. Jako zapisovatel byl schválen Jaromír Kalous(5,0,0). Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Alena Šídlová a Miloš Dvořák (5,0,0). 

Zastupitelstvo obce projednalo a

 1. bere na vědomí

 1. schvaluje
 • finanční rozpočet na rok 2015 (5,0,0)

 1. ukládá

Starostka ukončila v 18 hod. schůzi

Zapsal Jaromír Kalous

Schválený rozpočet na rok 2015

30. 12. 2014 Út 17.32 od Jaromír Kalous | Úřední

obrazek

Návrh rozpočtu na rok 2015

12. 12. 2014 Pá 19.42 od Jaromír Kalous | Úřední

obrazek

zápis z jednání zastupitelů 9.12.2014

9. 12. 2014 Út 20.31 od Jaromír Kalous | Úřední

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva, konaného dne 9. prosince 2014 od 18 hod. v zasedací místnosti OŪ Spělkov 

Přítomni: Ing. Alena Šídlová, Ing. Jaromír Kalous, Miroslava Tobiášová a Jaromír Tobiáš. Miloš Dvořák omluven. 

V 18hod. starostka zahájila jednání. Jako zapisovatel byl schválen Jaromír Tobiáš(4,0,0) Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Alena Šídlová a Miroslava Tobiášová (4,0,0) 

Zastupitelstvo obce projednalo a

 1. bere na vědomí
 • došlou poštu (listovní i z datových stránek)
 • zprávu starostky o provedení kontroly z ÚP Žďár nad Sázavou
 • starostka upozornila p. štorka na odvoz dřeva po státní silnici, ne po obecní silnici směr Krásné
 • mimořádná schůze bude 30.12.2014 v 17 hod. ? schvalování rozpočtu na rok 2015

 1. schvaluje
 • návrh rozpočtu na rok 2015 (4,0,0)
 • rozpočtové opatření za listopad č.3 (4,0,0)

 1. ukládá
 • starostce zajistit provedení inventury majetku obce ? členové inventurní komise ? Dvořák Miloš, Kalous Jaromír, Tobiáš Jaromír, Tobiášová Miroslava
 • p. Kalousovi zajistit pozvání na novoroční posezení konané dne 3.1.2015 od 16 hod.

Starostka ukončila v 19,30 hod. schůzi

Zapsal Jaromír Tobiáš

Zápis z jednání zastupitelů 6.11.2014

21. 11. 2014 Pá 17.29 od Jaromír Kalous | Úřední

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva, konaného dne 6. listopadu 2014 od 18 hod. v zasedací místnosti OŪ Spělkov 

Přítomni: Ing. Alena Šídlová, Ing. Jaromír Kalous, Miloš Dvořák, Miroslava Tobiášová a Jaromír Tobiáš 

V 18hod. starostka zahájila jednání.

 • Jako zapisovatel byla schválena Ing. Alena Šídlová (5,0,0)
 • Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Miloš Dvořák a Ing. Jaromír Kalous (5,0,0)

Zastupitelstvo obce projednalo a

 1. bere na vědomí
 • došlou poštu (listovní i z datových stránek)

 1. schvaluje
 • platy zastupitelů:

  starostka ? 4.500,? Kč

  místostarosta ? 2.500,? Kč

  předseda finančního výboru + kronikář + stránky obce ? 2.000,? Kč

  předseda kontrolního výboru ? 500,? Kč

  účetní ? 1.500,? Kč

  uklízečka ? 200,? Kč

 • konání schůzí zastupitelstva každé 2. pondělí v měsíci
 • Mikulášský balíček pro nejmenší

 1. ukládá
 • vyhotovení seznamu občanů pro kominíka (Dvořák)
 • úklid laviček před OÚ (Tobiáš, Kalous)
 • zajistit provedení generálky sekačky a křovinořezu (Tobiáš)
 • nákup a umístění vánočního osvětlení (Tobiáš, Dvořák)
 • zajištění Mikulášského balíčku (Miroslava Tobiášová)

Starostka ukončila v 19 hod. schůzi

Zapsala Ing. Alena Šídlová

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva 1. listopadu 2014

1. 11. 2014 So 21.33 od Jaromír Kalous | Úřední

obrazek

Prezenční listina z 1. zasedání 1. listopadu 2014

1. 11. 2014 So 20.40 od Jaromír Kalous | Úřední

obrazek

Starší texty naleznete v archivu.