zápis říjen 2014

6. 10. 2014 Po 21.23 od Jaromír Kalous | Úřední

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva, konaného dne 6. října 2014 od 18 hod. v zasedací místnosti OÚ Spělkov


Přítomni: Ing. Alena Šídlová, Ing. Jaromír Kalous a Petr Dobrovolný, omluveni Jaroslav Bezděk a Jaroslav Mrkos


V 18hod. starostka zahájila jednání Jako zapisovatel byl schválen Jaromír Kalous (3,0,0) Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Alena Šídlová a Petr Dobrovolný (3,0,0)


Zastupitelstvo obce projednalo a

 1. bere na vědomí
 • došlou poštu (listovní i z datových stránek)
 • zajištění voleb

 1. schvaluje

 1. ukládá
 • p. Kalousovi zajistit kopírování zápisů schůzí za rok 2014 do obecního počítače
 • skácet břízu zasahující svými větvemi do elektrického vedení (Kalous, Dobrovolný)
 • objednat kominíka (Šídlová)
 • uklidit hřbitovní pumpu před nastávajícími mrazy (Mrkos)
 • zajistit studnu z bezpečnostních důvodů u hřbitova víkem (Bezděk)
 • zjistit proč vyvěrá voda před pomníkem do silnice (Mrkos)

Starostka ukončila v 19 hod. schůzi

Zapsal Jaromír Kalous

zápis z jednání zasupitelů 3. 9. 2014

3. 9. 2014 St 21.22 od Jaromír Kalous | Úřední

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva, konaného dne 3. září 2014 od 18 hod. v zasedací místnosti OŪ Spělkov 

Přítomni: Ing. Alena Šídlová, Ing. Jaromír Kalous, Jaroslav Mrkos a Jaroslav Bezděk, Petr Dobrovolný omluven 

V 18hod. starostka zahájila jednání Jako zapisovatel byl schválen Jaromír Kalous (3,0,1) Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Jaroslav Bezděk a Jaroslav Mrkos (2,0,2) 

Zastupitelstvo obce projednalo a

 1. bere na vědomí
 • došlou poštu (listovní i z datových stránek)
 • žádost p. MUDr Petra Kalouse o stavbu malého rodinného domku na vlastním pozemku (číslo porcely 487/4) a nemá proti stavbě námitek (4,0,0)
 • došlý finanční sponzorský dar
 • že p. J. Bezděk udělal nové víko na skruž u hřbitova z důvodu bezpečnosti

 1. schvaluje
 • změnu rozpočtového opatření č. 2 (4,0,0)
 • koupi státního znaku na OÚ (4,0,0)
 • zařazení márnice a zdi kolem hřbitova do majetku obce (4,0,0)

 1. ukládá
 • p. Kalousovi jednání se sponzorem za účelem tisku 500 ks nových pohledů

Starostka ukončila 19,10 hod. schůzi

Zapsal Jaromír Kalous

zápis z jednání zastupitelů 7. 7. 2014

8. 7. 2014 Út 08.24 od Jaromír Kalous | Úřední

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva, konaného dne 7. července 2014 od 18 hod. v zasedací místnosti OŪ Spělkov 

Přítomni: Ing. Alena Šídlová, Ing. Jaromír Kalous, Jaroslav Mrkos. Omluveni: Jaroslav Bezděk a Petr Dobrovolný 

V 18hod. starostka zahájila jednání Jako zapisovatel byl schválen Jaromír Kalous (3,0,0) Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Alena Šídlová a Jaroslav Mrkos (3,0,0) 

Zastupitelstvo obce projednalo a

 1. bere na vědomí
 • došlou poštu (listovní i z datových stránek)

 1. schvaluje
 • aby pí. starostka mohla sama rozhodnout o úpravě rozpočtového opatření v průběhu roku 2014 do výše 20000,–Kč (3,0,0)
 • opravu obecní silnice ke Krásnému až po státní silnici firmou Buk (3,0,0)
 • při mimořádném jednání 27. června 2014 schválilo zastupitelstvo rozpočtové opatření č.1 – dotace na volby do EU (3,0,0)

 1. ukládá
 • p. Kalousovi likvidaci uschlých keřů u stavení p. Daňhela

Starostka v 18,45 hod. ukončila schůzi

Zapsal Jaromír Kalous

zápis z jednání zastupitelů 2.6.2014

5. 6. 2014 Čt 09.28 od Jaromír Kalous | Úřední

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva, konaného dne 2. června 2014 od 18 hod. v zasedací místnosti OŪ Spělkov 

Přítomni: Ing. Alena Šídlová, Ing. Jaromír Kalous, Petr Dobrovolný. Omluveni: Jaroslav Bezděk a Jaroslav Mrkos 

V 18hod. starostka zahájila jednání. Jako zapisovatel byl schválen Jaromír Kalous (3,0,0). Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Alena Šídlová a Petr Dobrovolný (3,0,0) 

Zastupitelstvo obce projednalo a

 1. bere na vědomí
 • došlou poštu (listovní i z datových stránek)

 1. schvaluje
 • projednaný závěrečný účet obce a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 s výhradou (3,0,0) a účetní závěrku 2013

 1. ukládá
 • p. Kalousovi po koupi potřebných prostředků zrenovovat obecní vývěsky
 • pí. starostce zavést do majetku obce stavbu márnice na hřbitově na základě znaleckého posudku
 • pí. starostce zaslat žádost o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 KÚ v Jihlavě

Starostka v 18,45 hod. ukončila schůzi

Zapsal Jaromír Kalous

Třídění odpadu

13. 5. 2014 Út 11.41 od Jaromír Kalous | Úřední

U P O Z O R N Ě N Í
Obecní úřad opětovně prosí všechny spoluobčany trvale žijící ve Spělkově i spoluobčany využívající rekreační domky, aby třídili odpad. Prosíme, abyste o nutnosti třídit odpad vždy poučili také své návštěvy. Upozorňujeme, že kontejner na papír je na návsi a prosíme, aby se alespoň papírové kartony nedávaly do velkého kontejneru ani neukládaly vedle něho. Kontejnery na plasty i sklo jsou na návsi i vedle velkého kontejneru. Na kontejneru na plasty je napsáno, co vše je do něho možno vkládat. Tříděním odpadu se předejde častému a poměrně drahému odvozu obsahu velkého kontejneru na skládku.
Děkujeme za pochopení.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

10. 4. 2014 Čt 17.47 od Jaromír Kalous | Ostatní

obrazek

Závěrečný účet Obce Spělkov za rok 2013

10. 4. 2014 Čt 17.15 od Jaromír Kalous | Ostatní

obrazek

Zápis z jednání zastupitelů 7.4.2014

8. 4. 2014 Út 10.36 od Jaromír Kalous | Úřední

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva, konaného dne 7. dubna 2014 od 18 hod. v zasedací místnosti OÚ Spělkov 

Přítomni: Ing. Alena Šídlová, Ing. Jaromír Kalous, Jaroslav Bezděk, Petr Dobrovolný a Jaroslav Mrkos

Omluveni:

V 18hod. starostka zahájila jednání Jako zapisovatel byl schválen Jaromír Kalous (5,0,0). Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Jaroslav Bezděk a Petr Dobrovolný (5,0,0) 

Zastupitelstvo obce projednalo a

 1. bere na vědomí
 • došlou poštu (listovní i z datových schránek)
 • příslib, že na 99% bude schválen pracovním úřadem pracovník na pomocné práce v obci z programu rozvoje venkova (p.Bohuslav Kubík)
 • záměr ZD Sněžné totální likvidace staré váhy u bývalého kravína z hlediska bezpečnosti i úpravnosti okolí
 • bude dále jednáno o rekonstrukci obecního vodojemu a finanční účasti obce
 • záměr dokončit v tomto roce opravu obecní silnice do obce Krásné. Za tímto účelem budou osloveny 2 firmy (SÚS ZR a Golas) a podle finanční nabídky bude s konečnou platností rozhodnuto.

 1. schvaluje
 • žádost SDH Spělkov v součinnosti s SDH Březiny (žádost ústně podána p. Mičkou, předsedou SDH Spělkov) o konání soutěže hlídek SDH v různých dovednostech, potřebných při zásazích, v noci z 26. dubna na 27. dubna 2014 v obci Spělkov. Je potřeba informovat obyvatele o možnosti zvýšeného provozu v nočních hodinách. (5.0,0)

 1. ukládá
 • p. Kalousovi informovat obyvatele obce osobní roznáškou o schválené akci SDH Spělkov spolu s SDH Březiny.

Starostka v 18,45 hod. ukončila schůzi

Zapsal Jaromír Kalous

zápis z jednání zastupitelů 31.3.2014

1. 4. 2014 Út 13.57 od Jaromír Kalous | Úřední

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva, konaného dne 31. března 2014 od 17 hod. v zasedací místnosti OÚ Spělkov 

Přítomni: Ing. Alena Šídlová, Ing. Jaromír Kalous, Jaroslav Bezděk

Omluveni: Petr Dobrovolný, Jaroslav Mrkos

V 17hod. starostka zahájila jednání Jako zapisovatel byl schválen Jaromír Kalous (3,0,0) Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Jaroslav Bezděk a Alena Šídlová (3,0,0) 

Zastupitelstvo obce projednalo a

 1. bere na vědomí
 • došlou poštu (listovní i z datových schránek)
 • sdělení p. Kalouse o informování obyvatel obce se zveřejněním připravovaného digitálního operátu katastrálního území Spělkov na OÚ

 1. schvaluje
 • jednomyslně žádost o vyjádření obce ke stavbě – uzavření dvora a stavbě kůlny u chalupy č.50 – zaslanou p. Mgr. Norbertem Nývltem 18.3.2014 bez jakýchkoliv námitek (3,0,0)
 • podání žádosti o schválení 1 pracovníka (p. Kubík) pro obecní práce z programu VPP (3,0,0)
 • výměnu krytu studny u hřbitova (v havarijním stavu) za novou z bezpečnostních důvodů (3,0,0)

 1. ukládá
 • p. Kalousovi odepsat p. Mgr. Norbertu Nývltovi o posouzení jeho žádosti
 • p. Bezděkovi zajistit výměnu starého krytu studny u hřbitova za nový

Starostka v 18 hod. ukončila schůzi

Zapsal Jaromír Kalous

pozvánka na schůzi

26. 3. 2014 St 19.35 od Jaromír Kalous | Úřední

Schůze obecního zastupitelstva se bude konat v pondělí 31. března 2014 od 17 hodin v místnosti OÚ.

Program schůze:

 • došlá pošta
 • příprava zajištění možnosti nahlédnout občanům obce do nového katastrálního operátu obnoveného přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu počínaje 17. dubnem
 • příprava voleb do Evropského parlamentu
 • záležitosti týkající se agendy a chodu obce

Následující schůze obecního zastupitelstva se budou konat pravidelně každé první pondělí v měsíci na OÚ od 18 hodin.

Starší texty naleznete v archivu.