Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

10. 4. 2014 Čt 17.47 od Jaromír Kalous | Ostatní

obrazek

Závěrečný účet Obce Spělkov za rok 2013

10. 4. 2014 Čt 17.15 od Jaromír Kalous | Ostatní

obrazek

Zápis z jednání zastupitelů 7.4.2014

8. 4. 2014 Út 10.36 od Jaromír Kalous | Úřední

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva, konaného dne 7. dubna 2014 od 18 hod. v zasedací místnosti OÚ Spělkov 

Přítomni: Ing. Alena Šídlová, Ing. Jaromír Kalous, Jaroslav Bezděk, Petr Dobrovolný a Jaroslav Mrkos

Omluveni:

V 18hod. starostka zahájila jednání Jako zapisovatel byl schválen Jaromír Kalous (5,0,0). Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Jaroslav Bezděk a Petr Dobrovolný (5,0,0) 

Zastupitelstvo obce projednalo a

 1. bere na vědomí
 • došlou poštu (listovní i z datových schránek)
 • příslib, že na 99% bude schválen pracovním úřadem pracovník na pomocné práce v obci z programu rozvoje venkova (p.Bohuslav Kubík)
 • záměr ZD Sněžné totální likvidace staré váhy u bývalého kravína z hlediska bezpečnosti i úpravnosti okolí
 • bude dále jednáno o rekonstrukci obecního vodojemu a finanční účasti obce
 • záměr dokončit v tomto roce opravu obecní silnice do obce Krásné. Za tímto účelem budou osloveny 2 firmy (SÚS ZR a Golas) a podle finanční nabídky bude s konečnou platností rozhodnuto.

 1. schvaluje
 • žádost SDH Spělkov v součinnosti s SDH Březiny (žádost ústně podána p. Mičkou, předsedou SDH Spělkov) o konání soutěže hlídek SDH v různých dovednostech, potřebných při zásazích, v noci z 26. dubna na 27. dubna 2014 v obci Spělkov. Je potřeba informovat obyvatele o možnosti zvýšeného provozu v nočních hodinách. (5.0,0)

 1. ukládá
 • p. Kalousovi informovat obyvatele obce osobní roznáškou o schválené akci SDH Spělkov spolu s SDH Březiny.

Starostka v 18,45 hod. ukončila schůzi

Zapsal Jaromír Kalous

zápis z jednání zastupitelů 31.3.2014

1. 4. 2014 Út 13.57 od Jaromír Kalous | Úřední

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva, konaného dne 31. března 2014 od 17 hod. v zasedací místnosti OÚ Spělkov 

Přítomni: Ing. Alena Šídlová, Ing. Jaromír Kalous, Jaroslav Bezděk

Omluveni: Petr Dobrovolný, Jaroslav Mrkos

V 17hod. starostka zahájila jednání Jako zapisovatel byl schválen Jaromír Kalous (3,0,0) Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Jaroslav Bezděk a Alena Šídlová (3,0,0) 

Zastupitelstvo obce projednalo a

 1. bere na vědomí
 • došlou poštu (listovní i z datových schránek)
 • sdělení p. Kalouse o informování obyvatel obce se zveřejněním připravovaného digitálního operátu katastrálního území Spělkov na OÚ

 1. schvaluje
 • jednomyslně žádost o vyjádření obce ke stavbě – uzavření dvora a stavbě kůlny u chalupy č.50 – zaslanou p. Mgr. Norbertem Nývltem 18.3.2014 bez jakýchkoliv námitek (3,0,0)
 • podání žádosti o schválení 1 pracovníka (p. Kubík) pro obecní práce z programu VPP (3,0,0)
 • výměnu krytu studny u hřbitova (v havarijním stavu) za novou z bezpečnostních důvodů (3,0,0)

 1. ukládá
 • p. Kalousovi odepsat p. Mgr. Norbertu Nývltovi o posouzení jeho žádosti
 • p. Bezděkovi zajistit výměnu starého krytu studny u hřbitova za nový

Starostka v 18 hod. ukončila schůzi

Zapsal Jaromír Kalous

pozvánka na schůzi

26. 3. 2014 St 19.35 od Jaromír Kalous | Úřední

Schůze obecního zastupitelstva se bude konat v pondělí 31. března 2014 od 17 hodin v místnosti OÚ.

Program schůze:

 • došlá pošta
 • příprava zajištění možnosti nahlédnout občanům obce do nového katastrálního operátu obnoveného přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu počínaje 17. dubnem
 • příprava voleb do Evropského parlamentu
 • záležitosti týkající se agendy a chodu obce

Následující schůze obecního zastupitelstva se budou konat pravidelně každé první pondělí v měsíci na OÚ od 18 hodin.

zápis z jednání zastupitelů 27.2.2014

28. 2. 2014 Pá 13.28 od Jaromír Kalous | Úřední

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva, konaného dne 27. února 2014 od 17 hod. v zasedací místnosti OÚ Spělkov
Přítomni: Ing. Alena Šídlová, Petr Dobrovolný, Jaroslav Mrkos Omluveni: Ing. Jaromír Kalous, Jaroslav Bezděk 

V 17hod. starostka zahájila jednání
Zastupitelstvo obce projednalo a 

 1. bere na vědomí
 • došlou poštu (listovní i z datových schránek)
 • seznámení s inventurou za rok 2013

 1. schvaluje

 2. ukládá


Starostka v 17,30 hod. ukončila schůzi
Zapsal Jaroslav Mrkos

Rozpočet obce na rok 2014

28. 12. 2013 So 13.17 od Jaromír Kalous | Úřední

obrazek

zápis z jednání zastupitelů 28.12.2013

28. 12. 2013 So 12.20 od Jaromír Kalous | Úřední

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva, konaného dne 28. prosince 2013 od 10 hod. v zasedací místnosti OÚ Spělkov 

Přítomni: Ing. Alena Šídlová, Ing. Jaromír Kalous, Petr Dobrovolný, Jaroslav Mrkos, Jaroslav Bezděk 

V 10 hod. starostka zahájila jednání

Zastupitelstvo obce projednalo a

 1. bere na vědomí
 • došlou poštu (listovní i z datových schránek)
 • informaci o finančním daru, který ve výši 5000,– Kč poskytli obci manželé Hirschovi

 1. schvaluje
 • finanční rozpočet obce na rok 2014 (5,0,0)

 1. ukládá
 • p. Kalousovi schválený finanční rozpočet obce na rok 2014 bezprostředně vyvěsit na stránkách obce
 • p. Mrkosovi zajistit občerstvení při Novoročním posezení 4.1.2014

Starostka v 10,30 hod. ukončila schůzi

Zapsal Ing. Jaromír Kalous

Návrh rozpočtu na rok 2014

11. 12. 2013 St 18.23 od Jaromír Kalous | Ostatní

obrazek

7. 12. 2013 So 14.50 od Jaromír Kalous | Ostatní

obrazek

Starší texty naleznete v archivu.